Pisimummu loov eelkool

T 16.00 - 17.45
K 8.45 - 10.30

Tunnid toimuvad alates oktoobrist õppeklassis.
Näidistunnid toimuvad 17. ja 18. septembril.

Bumble Pisimummu eelkooli mängurühm on üldõppe meetodil toimiv eelkooliealiste mängurühm, kus koos avastatakse koolilapse maailmaks vajalikku. Rõhk on ise tegemisel ja avastamisel ning keskseks on õppija, mitte õpetaja. Lõimitud kava on üles ehitatud last ümbritsevale igapäeva elule ning tema jaoks päevakajalistele teemadele. Mängurühmas ei tegeleta konkreetseteks koolikatseteks ettevalmistamisega, vaid rõhutakse õpilase maailma ja oskuste arendamisele läbi erinevate lõimitud tegevuste.

Ootame lapsi vanuses  6-7
Mängurühm toimub 1x nädalas. Kasutame teemapõhist õpet, kus osaoskused ja tegevused on omavahel lõimitud ning puhkeaega reguleerib õpetaja vastavalt õpilastele. Rühma võtame vastu kuni 10 õpilast.

Info ja registreerimine: gerda@bumble.ee
www.bumble.ee