Kooliks ettevalmistav kursus

T 15.00-16.30

Kursus alustab oktoobri algusest Viimsi Huvikeskuse õppeklassis II korrusel.

Kooliks ettevalmistav intensiivne kursus on perele toeks ja abiks. Annab lapsele võimaluse ennast kooliks rohkem ette valmistada, koolieluga kohaneda ja õppimisest rõõmu tunda! Meie grupid on väikesed (kuni 12 last), mis tagab intensiivsuse ja individuaalsuse õppetöös!

NB! Kursus sobib ka lastele, kes juba käivad esimeses klassis aga vajaksid lisatuge kirjutama, lugema või arvutama õppimisel!

Kooliks ettevalmistav kursus on intensiivne ning keskendub põhiliselt nende oskuste arendamisele, mis kõige rohkem esimesse klassi astujatele raskusi valmistavad. Põhifookuseks oleme valinud keele ja kõne ning matemaatilised oskused. Kursuse läbiviija on kogemustega õpetaja Kreete Rõõm, kes omab kogemust esimese klassidega töötamisel ning teab, millele tuleks keskenduda laste kooliks ettevalmistamisel.

Õppetegevus:

Õppetegevus toimub läbi mänguliste integreeritud tegevuste.

Kõik õppeülesanded on eelkooli õpetajal koostöös erialaspetsialistidega hoolikalt valitud ja läbi töötatud, tagamaks lapse mitmekülgse arengu. Õppetööks ei kasutata ühte kindlat eelkooli töövihikut, vaid oleme valinud erinevatest vihikutest ning õpikutest parimad ja last enim arendavad ülesanded. Mälu, tajusid, tähelepanu, loogilist mõtlemist ning seeläbi kogu matemaatilist mõtlemist arendavad ülesanded on õppetöösse valinud eripedagoogilise haridusega spetsialist. Korrektse kõne ja keele, keelereeglite, häälikanalüüsi kiireks omandamiseks on aidanud ülesandeid valida logopeedia eriala spetsialist. Paneme suurt rõhku lapses õpijõudluse ja motivatsiooni kasvatamisele, et meie juures alustavast õppijast kujuneks tugev, julge ning TARK ÕPPIJA!

Õppesisu:

PÕHITEGEVUSED

  • Keel ja kõne: suhtlemine, jutustamine, kuulamine, kirjutamine, häälikanalüüs, sõnavara, lauseloome, lugemine, tekstis orienteerumine, loetu mõistmine;
  • Matemaatika: hulgad, loendamine, arv ja number, võrdlemine, mälu, mõtlemine, loogika.

LISATEGEVUSED

  • Mina ja keskkond: sotsiaalne keskkond, loodus-ja tehiskeskkond, orienteerumine keskkonnas;
  • Käeline tegevus: mõtete ja tunnete edasiandmine kunstis, tehnilised oskused, peenmotoorika.

 

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
Töökorraldus:

Kooliks ettevalmistavale kursusele võetakse eelisjärjekorras vastu lapsi, kes alustavad oma kooliteed 2022. a. sügisel. Kohtade olemasolul ootame endaga liituma ka usinaid ja õpihimulisi nooremaid. Oodatud on õpitut kinnistama ja toetama ka juba esimeses klassis õppivad lapsed!

Kursusel osalemise tasu on 50€ kuus.
Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel ringitunde ei toimu (arvestatud kuutasu sisse).

Tundi registreerimine https://tarkoppija.ee/kooliks-ettevalmistav-kursus-3/

Lisainfo info@tarkoppija.ee