Klaveri rühmaõpe

Alustame 2023/2024 hooajaga 05.09.2023.

Tunnid toimuvad teisipäeviti Viimsi Huvikeskuse (Nelgi tee 1) kohvitoas II korrusel.

EELKOOLIEALISED (4-7 aastased):

T 17.30-18.15 algajad

T 18.20-19.05 õppinud

KOOLIEALISED (7-11 aastased):

T 14.45-15.30 algajad

T 15.35-16.20 õppinud

T 16.25-17.10 algajad

LA Klaverikooli eripäraks on klaveri rühmatunnid, mille metoodika juured pärinevad Austraaliast. Klaveri rühmatundides on 5 – 8 õpilast. Kõigil on oma süntesaator ning lugusid õpime nii koos kui ka eraldi. Kõik õpilased õpivad lugusid ühes tempos. Iga loo selgeks saamisel esineme kaasõpilastele. Üheskoos õpime noote, muusikasümboleid, rütme ning harjutame koos ka rütmimängu erinevatel rütmiinstrumentidel. Samuti laulame õpitud noote, õpime noote peast tundma ning mängime lõbusaid muusikamänge.

Klaveri rühmatunnid on lõbusad ja loominguliselt arendavad. Üheskoos on lastel lõbusam ning motivatsioon suurem. Lisaks esinemisjulgusele arendavad rühmatunnid ka koosmängimise oskust ning motiveerivad õpilast õppimistempot hoidma.

*Noodilugemine
*Klaveri mängimine (noodist ja peast)
*Kuulmise järgi nooditundmine ja mängimine
*Muusikateooria (sealhulgas rütm)
*Koosmängimine
*Kontsertettekanded
*Improvisatsioon
*Muusikalised mängud
*Iga-aastane plaadi salvestamine

Registreeri SIIT

Hind: 38 eurot kuus
*Pakume 10% soodustust:
* Peredele, kui meie juures õpib 2 last või rohkem
* Lastele, kes osalevad nii rühma kui ka eratundides

Lisainfo ja tundi registreerimine https://www.klaverikool.ee/ruehmatunnid