Loovtöö ja kirjandiõpetus

T 17.00-18.30

Tunnid toimuvad alates novembrist käsitööklassis I korrusel. Koolivaheaegadel ja riigipühadel tunde ei toimu.

Sellel kursusel keskendutakse ainult kirjutamisele ning koos juhendajaga võetakse luubi alla kirjandi, loovtöö, esse ja referaadi kirjutamise põhitõed. Kursus on eelkõige suunatud põhikooli lõpuklasside õpilastele (7.-9. klass). Kursusel valmistutakse esmajärjekorras loovtöö ja põhikooli lõpukirjandi kirjutamiseks. Kursuse jooksul korratakse üle kirjandi ning loovtöö põhitõed, etapid ja uuritakse üheskoos

  • kuidas koguda mõtteid ja saada üle kirjutamiskrambist;
  • missugustest etappidest kirjutamine koosneb;
  • millest ja kuidas kirjandit, loovtööd alustada;
  • kuidas leida peamõte ehk tuum või teema, milleta ei ole kirjutamine üldse võimalik;
  • millistest osadest kirjand koosneb;
  • kuidas kirjutada tabavat sissejuhatust ja selgesõnalist lõpetust;
  • missugune peaks olema sisuosa;
  • kuidas kirjutada sisulõiku nii, et mõte oleks selge ja arusaadav;
  • millisel moel planeerida aega nii, et puhtand saaks õigeks ajaks valmis jms.

 

Kirjutama saab õppida ainult kirjutades – seega tehakse kõik kirjutamise etapid ka paberil läbi, kuni kursusel osaleja juhib ise kirjutamise protsessi ja on valmis iseseisvalt tervikliku kirjandi kirjutama. Mängitakse läbi ka eksamiolukord. Kõik tööd saavad individuaalset tagasisidet.

Kursus toimub väikeses grupis(kuni 12 õpilast).

Kursusel osalemise tasu 50€ kuus.

Registreeri kursusele SIIT