Loovustoa loovustunnid

E 17.30-18.15 1–4 aastastele

Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse (Nelgi tee 1) käsitööklassis.

Loovustoa loovustunnid ja kunst eesti keeles, keeleõpe läbi loova
tegevuse.
Loovustunnid toimuvad eesti keeles.

LOOME LASTELE PÕNEVA LAPSEPÕLVE.
Loovustoa loovustundides hoiame tähelepanu lapse ealisel arengul läbi
käelise tegevuse ja kõnelise-keelelise arendamise. Mida paremini on
arenenud lapse peenmotoorika, seda paremini areneb kõne, koordinatsioon,
kirja ja lugemisoskus. Peenmotoorika tähendab käte ja silmade koostööd,
kui nõtkelt ja täpselt sõrmekesed esemeid haaravad ja nendega üht või
teist tegevust suudavad sooritada. Lapse taju ja tunnetuse areng läbi
loovtegevuse Loovustoa loovustunnis on üks võimalus kasvada mängides.

20 aastat oleme täiustanud ja arendanud  loovustundide metoodikat, mis
on meie ägedaim leiutis sel aastatuhandel. See on olnud pikk ja huvitav
aeg  ning ikka veel läheme tundi nii õhinapõhiselt kui tegime seda
esimestel aastatel ja naudime igat päeva ning rühma, kes meie tundides
osalevad.
Loovustoa õpetajad on oma ala spetsialistid ning suurtes ülikoolides
tarkust kogunud.

Loovustoa loovustunnid on traditsioonilise algupärase loovõpetuse
formaadiga loovustunnid, mis on loodud lapse arengu toetamiseks ning on
pere ja lapsesõbralikud.

Kuutasu ei ole, osaleda saab 1 korra, 5 korra või 10 korra kaardiga

Info ja registreerimine:

REGISTREERIMINE ON AVATUD:  https://forms.gle/3RrmQRqvekpLsDwr7

info@loovustuba.ee
5052498
www.loovustuba.ee