Huvitegevuse korraldamine Viimsi Huvikeskuses alates 18. mai 2020

Selleks, et tagada turvalisus eriolukorrast väljumisel, on oluline järgida allolevaid juhiseid ja piirangutest kinni pidada.

 • Viimsi Huvikeskuse maja on avatud vaid huviringide toimumise ajal.
 • Haigena on huviringides osalemine keelatud ja haigustunnustega (köha, nohu, palavik) osalejaid on juhendajatel õigus koju saata.
 • Ühes huviringis võib lisaks juhendajale osaleda kuni 10 inimest. Õppetöö korraldatakse hajutatult ning 2+2 reegleid järgides.
 • Osalejatel palume saabuda majja vahetult enne oma ringitegevuse algust ja lahkuda majast võimalikult kiiresti pärast tegevuste lõppu, et vältida gruppide kogunemist siseruumides.
 • Järgime hügieenireegleid: peseme ja desinfitseerime käsi.
 • Juhendajatel on kohustus desinfitseerida ühiselt kasutatavaid töövahendeid peale iga kasutamist ja peale tunni toimumist desinfitseerida puutepinnad ning õhutada ruum.
 • Lapsevanemad liiguvad majas ainult siis, kui on vaja aidata lasteaiaealisi lapsi.
 • Eriolukorra meetmete nõuete täitmise osas lasub vastutus huviringi korraldajal.
 • Treeningsaal 2 on suletud, kuna asub perearstikeskuse vahetus läheduses.
 • Riideid on võimalus hoida ja vahetada suures garderoobis, hoides 2 meetrist vahet.
 • Maikuus riskirühmadesse kuuluvate inimeste huviringe ei toimu.
 • Viimsi Haldus OÜ juhtkonnal on õigus kontrollida juhendist kinnipidamist.

Nimetatud reeglid kuuluvad ülevaatamisele ja korrigeerimisele jooksvalt lähtuvalt terviseameti, Vabariigi Valitsuse või kohaliku omavalitsuse juhistest.