Matemaatika abiõpe 6. klass

N kell 16.15-17.15

REGISTREERIMINE 2022/2023 õppeaasta gruppi on AVATUD. Meie grupid on väikesed ja täituvad kiiresti- KES EES, SEE SEES!

Abiõppe kursus alustab 20. oktoobrist!

Matemaatika abiõppe tunnis toetatakse  riikliku põhikooli õppekava alusel õppivaid põhikooli õpilasi, kes vajavad järeleaitamist või lisaõpetust, õpitu kinnistamist ja oskuste tugevdamist.

Abiõppe õpetaja peamine ülesanne on suunata, julgustada ja aidata õpilast ainealaselt,  rakendades vajadusel erimetoodikat, andes lisaselgitusi ning lisaharjutusi.

Tunnis töötatakse põhiõppes omandatu alusel ja käsitletakse teemasid, mis lähtuvad õpilase vajadustest:

Harilikud ja kümnendmurrud – teisendamine, tehted murdudega, ratsionaalarvud, protsendid, geomeetrilised kujundid – omadused, koordinaatteljestik, pindala, arvu aste, funktsioonid ja nende graafikud, tõenäosus, tasemetöödeks ettevalmistamine jms.

Tunde viib läbi kõrgharidusega matemaatika õpetaja Helena Tõnsau. Tund kestab 60 minutit ja on mõeldud 6. klassi õpilastele.

Abiõppe tunnis osalemise tasu on 50€ kuus. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel tunde ei toimu. Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse II korruse õppeklassis.

Kursusele registreerimine toimub ettemaksu alusel (50% kuutasust).

Tundi registreerimine: https://tarkoppija.ee/matemaatika-abiope-6-klass/