Matemaatika kursus

REGISTREERIMINE 2023/2024 õppeaasta gruppidesse on AVATUD! 
Grupid on väikesed ja täituvad kiiresti- KES EES SEE SEES!
VÄIKE GRUPP=TULEMUSLIK ÕPE!

T 17.15-18.45 

Kursus on mõeldud põhikooli lõpuklasside õpilastele, kinnistamaks teadmisi põhikooli matemaatika teemadel ning saavutamaks enesekindlus põhikooli eksami ja gümnaasiumi sisseastumiskatsete sooritamiseks.

Kursusel läbitavad teemad on kokku pandud viimase viie aasta 9.klasside eksamite põhjal:

Põhiteemad ( teemad, mis esinesid sagedasti):

 • Avaldiste lihtsustamine ja nende väärtuste arvutamine;
 • Võrrandite lahendamine;
 • Võrrandsüsteemid, võrrandite koostamine teksti põhjal;
 • Geomeetria (tasapinnalised ja ruumilised kujundid);
 • Protsentülesanded;
 • Diagrammid, tabelid;
 • Funktsioonid ja nende graafikud, koordinaatteljestik.

Lisateemad (teemad, mis esinesid ühe korra):

 • Tegurdamine;
 • Pöördarvud;
 • Absoluutväärtus;
 • Tõenäosus;
 • Mõõtkava.
matemaatika kursus

Kursus toimub väikeses grupis (8-12 õpilast). Kõiki MTÜ Tark Õppija kursuseid viivad läbi kõrgharidusega ja oskustega õpetajad. Kursus alustab 3. oktoobril ja kestab maikuu lõpuni.

Kursusel osalemise tasu 60€ kuus.

Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse II korruse õppeklassis.

Lisainfo ja registreerumine: https://tarkoppija.ee/matemaatika/