Matemaatika kursus

E 15.00-16.30
E 17.00-18.30

Tunnid toimuvad alates oktoobrist õppeklassis II korrusel.
Koolivaheaegadel ja riigipühadel tunde ei toimu.

NB! Kui Vabariigi Valitsus peaks kehtestama ka sel õppeaastal huviharidusele piirangud, ei jää meie kursused ära vaid viime need üle veebikeskkonda- see toimis eelmisel õppeaastal suurepäraselt! Loodame siiski, et sel õppeaastal piiranguid ei tule ja haiguse levik peatub!

REGISTREERIMINE ON AVATUD! Eelmisel õppeaastal osutus Matemaatika kursus meie kõige populaarsemaks kursuseks! Grupp on väike ning täitub ruttu, kiirusta ja registreeri!

Kursus on mõeldud põhikooli lõpuklasside õpilastele, kinnistamaks teadmisi põhikooli matemaatika teemadel ning saavutamaks enesekindlus põhikooli eksami ja gümnaasiumi sisseastumiskatsete sooritamiseks.

Kursusel läbitavad teemad on kokku pandud viimase viie aasta 9.klasside eksamite põhjal:

Põhiteemad ( teemad, mis esinesid sagedasti):

 • Avaldiste lihtsustamine ja nende väärtuste arvutamine;
 • Võrrandite lahendamine;
 • Võrrandsüsteemid, võrrandite koostamine teksti põhjal;
 • Geomeetria ( tasapinnalised ja ruumilised kujundid);
 • Protsentülesanded;
 • Diagrammid, tabelid;
 • Funktsioonid ja nende graafikud, koordinaatteljestik.

Lisateemad (teemad, mis esinesid ühe korra):

 • Tegurdamine;
 • Pöördarvud;
 • Absoluutväärtus;
 • Tõenäosus;
 • Mõõtkava.

Kursus toimub väikeses grupis- maksimaalselt 12 õpilast. Kursust viib läbi pedagoogilise kõrgharidusega ja oskustega pedagoog Helena Tōnsau.

Kursusel osalemise tasu 50€ kuus.

Tundi registreerimine https://tarkoppija.ee/matemaatika/