Meero väikelaste folk

K 11.30-12.00 3. kuud - 1. aastased lapsed
K 12.15-12.45 1,5 - 3. aastased lapsed

Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse (Nelgi tee 1) lauluklassis kui on rühmaga liitunud vähemalt neli last.

Folgitunnid beebidele ja väikelastele koos Astrid Nõlvakuga!

Astrid Nõlvak on eesti rahvamuusik ning rahvamuusikaõpetaja. Ta on õppinud Pärnu Muusikakoolis ja lõpetanud Viljandi Kultuurikolledži rahvamuusika eriala, kus omandas 3 kutset- kandleõpetaja, folklooriõpetaja ja ansamblijuht. Astrid on lõpetanud ka Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia magistrantuuri pärimusmuusik-helilooja erialal. Lisaks on Astrid läbinud aastase muusikateraapia koolituse Tallinna Ülikoolis. 2005. aastal algatas ta pärimusmuusikafestivali Hiiu Folk ning on selle peakorraldaja ja programmijuht (www.hiiufolk.ee). Astrid on kuulunud ansamblisse Neiokõsõ ja esindanud Eestit 2004. aastal Eurovisioonil Istanbulis. Hetkel tegutseb Astrid õpetajana ning tegevmuusikuna.

Tulge ja võtke endale mõnus ühine aeg koos lapsega ja teie lapsed on teile tänulikud! 🙂

Tundides lauldakse palju laule, õpitakse näpumängusid ja liigutustega liisusalme, tehakse rütmi- ja dünaamika harjutusi, lauldakse liigutustega laule, õpitakse hüpitussalme, mängitakse laulumänge ja tegeletakse palju muuga, mis Sinu last arendavad. Tundides omandavad lapsed sotsiaalseid ja motoorseid oskusi, areneb rütmitunne, koordinatsioon, kõne, musikaalsus. Tunnid on lõbusad, mängulised ja mitmekülgsed.

Juhendaja kontakt:
astrid.nolvak@gmail.com
tel. 56150002

Tundidesse registreerumine: https://meero.ee/m/tunniplaan/?venue=all&teacher=29346&group=all

 

 

 

 

Meero väikelaste folk

“Lapsed, kes õpivad rõõmsalt, õpivad kergelt.”

1985. aastal Noortemajast alguse saanud folkgrupp Meero tegutses 18 aastat Varje Lepp juhendamisel, andes kontserte üle maailma. 1995. aastal sai Kanutiaia Noortemajas alguse Meero Laulustuudio, millest kasvas välja 2001. aastal tööd alustanud erahuvialakool Meero Muusik.

Väärtustame rõõmu muusikast, õpilaskeskset õpet, koostööd ja isikupära säilimist, pühendunud muusikapedagooge ning loovust toetavat keskkonda.

Pakume mitmekülgset ja kvaliteetset muusikaõpetust, mis lähtub õpilase isikupärast ja toetab tema vaimset ja sotsiaalset heaolu. Anname baasteadmised eluaegsele muusikaharrastusele ja tagame valmiduse muusikaõpingute jätkamiseks. Pakume linnaruumi erinevaid kultuurisündmusi, mis panevad meie kauni kodulinna helisema.

Info:
Varje Lepp
tel. 50 45 578
muusik@meero.ee