TÖÖPAKKUMINE NOORSOOTÖÖTAJALE

MTÜ Viimsi Huvikeskus võtab tööle noorsootöötaja Püünsi Noortekeskusesse. Püünsi Noortekeskus luuakse MTÜ Viimsi Huvikeskus struktuurüksuse Viimsi Noortekeskus filiaalina ning avatakse jaanuaris 2019. Püünsi Noortekeskus on avatud noorsootöö põhimõtet järgiv noortekeskus, mille eesmärk on arendada ning toetada noorte täisväärtuslikuks kodanikuks kasvamist, samuti toetada ja innustada noorte omaalgatust. Püünsi Noortekeskus asub Püünsi Kooli hoones uutes vastvalminud ruumides.

Töö sisu:
– uue noortekeskuse filiaali tegevusteks ja avamiseks ettevalmistamine;
– noortele isiklikuks, sotsiaalseks ja loovaks arenguks soodsa arengukeskkonna loomine, noorte omaalgatuse ja initsiatiivi toetamine;
– noori arendavate tegevuste (sh noorteürituste, linnalaagrid) planeerimine, korraldamine, läbiviimine;
– koostöö Püünsi Kooliga formaal- ja mitteformaalhariduse omavahelise sidumise võimaluste arendamiseks ning vastavate tegevuste läbiviimiseks;
– noortega kontakti ja usaldusliku suhte loomine;
– projektide kirjutamine ja juhtimine

Sobival kandidaadil on:
– omandatud või omandamisel noorsootöö või sidusvaldkonna erialaharidus ja/või omab
noorsootöötaja kutset;
– tugev soov noortega töötada ning noori motiveerida;
– väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus ning kõrge pingetaluvus;
– eelnev praktika/töökogemus noortevaldkonnas;
– orienteeritus meeskonnatööle;
– eesti keele oskus kõrgtasemel ning inglise keele oskus kesktasemel

Kasuks tuleb:
– huviala olemasolu ning soov seda töös noortega kasutada kui üht tegevussunnda noortekeskuse tegevustes;
– projektijuhtimise kogemus ning soov teha rahvusvahelist noorsootööd;
– B-kategooria juhiload ja auto kasutamise võimalus

Omalt poolt pakume:
– erialaseid täiendkoolitusi;
– paindlikku tööaega;
– kaasaegset töökesskonda ja toetavat meeskonda;
– võimalust osaleda rahvusvahelistes noorsootöö projektides

Tööle asumine: detsember 2018
Töökoha asukoht: Viimsi vald
Kandideerimiseks saata CV ja motivatsioonikiri aadressile annika@huvikeskus.ee hiljemalt 24. oktoobril.