PIIRANGUD AVALIKE ÜRITUSTE KORRALDAJATELE JA OSALEJATELE VIIMSI HUVIKESKUSES alates 28. novembrist 2020

Üritustele tulles palume rangelt hoida kinni järgnevatest reeglitest:

HAIGE OLLES PÜSI KODUS
* Tule teatrisse või kontserdile vaid siis, kui oled veendunud, et oled terve.
* Kui tunnete end haigena, olete kokku puutunud haigustunnustega isikuga, siis ei ole üritustel osalemine lubatud.
* Vajadusel on korraldajal õigus paluda haigusnähtudega inimesel lahkuda.

50% TÄITUVUSE PIIRANG ÜRITUSTELE
* Kõikidele siseruumides toimuvatele avalikele üritustele (teater, kontserdid, koosolekud jmt.) on kehtestatud täituvuse piirang 50%.
* Avalikel üritustel Viimsi Huvikeskuse määratlemata istekohtadega saalis on istekohad paigutatud hajutatult.

AVALIKES SISERUUMIDES ON MASKI KANDMINE KOHUSTUSLIK
*Avalikes siseruumides ja üritustel (teater, kontsert, koosolekud jmt.) kehtib kohustus kanda maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse või tegevuse iseloomu tõttu võimalik.
* Ühekordsed kasutatud maskid viskame väljudes välisukse juures asuvasse prügikasti.

NB! Avalikuks siseruumiks on avalikuks kasutamiseks mõeldud ruum, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal, kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu.

KEHTIB 2+2 REEGEL
* Saabu avalikule üritusele varakult, et vältida tunglemist ja liigseid kontakte.
* Hoia distantsi uksel, garderoobis, piletimüügis ja kohvikus.
* Kõikjal avalikes siseruumides tuleb järgida 2+2 reeglit.
* 2+2 piirang ei kehti koos liikuvatele või viibivatele perekondadele.

PESEME JA DESINFITSEERIME KÄSI
* Järgime hügieenireegleid - peseme ja desinfitseerime käsi.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo korraldus on leitav veebilehelt www.kriis.ee.

Nimetatud reeglid kuuluvad ülevaatamisele ja korrigeerimisele jooksvalt lähtuvalt Terviseameti, Vabariigi Valitsuse või kohaliku omavalitsuse juhistest.