Robootikakool Robokaru ootab 1. klassi lapsi robootikaringi

Esmaspäeval 15.00-16.30

Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse Päikesepesa ruumis

Kasutame Lego WeDO 2.0 robotikomplekte ja õpime:
Mehhaanika baasprintsiipe
Mehhaanika tööpõhimõtteid
Lihtsamad masinad ja konstruktsioone
Jooniste lugemist
Matemaatilisi oskuseid
Täitureid - ajameid ja nende rakendamist
Programmeerimist - täiturite juhtimist programmeerimise kaudu
Reaaleluliste ülesannete lahendamist iseseisvalt või paaristööna

Lego-rõõmule vahelduseks tutvustame ka teisi haridusroboteid - Ozobot, Beebot - ning õpime isegi multikaid programmeerima.
Uurime populaarteaduslikul tasemel, kuidas maailm meie ümber toimib ning kuidas robotid seda muudavad. Lähedasemaks saavad loodusteadused, füüsika ja matemaatika.

Võtame osa kahest suurest näitusest - Robotex ja jr FLL, kus lapsed tutvustavad oma meeskonnaga koos tehtud uurimustööd ja robotimudelit.

Ootame väikesi uudishimulikke robootikuid!

Robootikaringis areneb lapse:
* loogiline ja loov mõtlemine
* visuaalne taiplikkus
* koostöö- ja suhtlemisoskus

Ringi kuutasu on 40 eurot, millelt saab tuludeklaratsiooniga tulumaksu tagasi.

Ringi registreerumise LINK

Lisainfo:
Liia Tammes
liia.tammes@gmail.com, 51944143
http://robokaru.ee/
https://www.facebook.com/kiilirobootikud/