Robootikakool Robokaru ootab 1. - 2. klassi lapsi robootikaringi

E 14.00 - 15.30       1. klass
E 15.30 - 17.00       2. klass

Tunnid toimuvad Päikesepesa ruumis alates 14. septembrist.

Kasutame Lego WeDO 2.0 robotikomplekte ja õpime:
Mehhaanika baasprintsiipe
Mehhaanika tööpõhimõtteid
Lihtsamad masinad ja konstruktsioone
Jooniste lugemist
Matemaatilisi oskuseid
Täitureid - ajameid ja nende rakendamist
Programmeerimist - andurite juhtimist programmeerimise kaudu
Reaaleluliste ülesannete lahendamist iseseisvalt või paaristööna

Lego-rõõmule vahelduseks tutvustame ka teisi haridusroboteid - Ozobot, Beebot - ning õpime isegi multikaid programmeerima.
Uurime populaarteaduslikul tasemel, kuidas maailm meie ümber toimib ning kuidas robotid seda muudavad. Lähedasemaks saavad loodusteadused, füüsika ja matemaatika.

Võtame osa kahest suurest näitusest - Robotex ja jr FLL, kus lapsed tutvustavad oma meeskonnaga koos tehtud uurimustööd ja robotimudelit.

Ootame väikesi uudishimulikke robootikuid!

Robootikaringis areneb lapse:
* loogiline ja loov mõtlemine
* visuaalne taiplikkus
* koostöö- ja suhtlemisoskus

Ringi kuutasu on 40 eurot, millelt saab tuludeklaratsiooniga tulumaksu tagasi.

Ringi registreerumise LINK

Lisainfo:
Liia Tammes
liia.tammes@gmail.com, 51944143
http://robokaru.ee/
https://www.facebook.com/kiilirobootikud/