Väikeste härrasmeeste klubi

P 11.00 - 12.30

Tunnid toimuvad 29. septembril, 6. oktoobril, 3. ja 24. novembril õppeklassis.

Head kombed on ajatud!

Poistele on omane riskeerimistung, tegutsemisiha, soov seikluste järele, võistluslikkus. Neid omadusi saab rakendada ka härrasmehena. Väikeste härrasmeeste klubis tegeletakse käitumisharjumuste arendamisega, nt. kuidas väljendada selliseid omadusi nagu ausus, hoolivus, kokkulepetest kinnipidamine, lugupidamine täiskasvanute suhtes. Kuidas saavutada enesekindel käitumine tundmatus olukorras. Kuidas saada impulsiivsus kontrolli alla seal, kus on vajalikud väljakujunenud käitumisnormid.
Tundi on oodatud 7-9a. poisid.

Olete oodatud!

Juhendaja Maimu Hint

Kursuse hind 100 eurot/ esimene poolaasta

Tundi registreerumine:
maimuhint@gmail.com