Seekord on Viimsis maleva juubeliaasta: Viimsi Õpilasmalevat korraldatakse kahekümnendat korda. Viimsi Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond ning ehitus– ja kommunaaloskond koostöös Viimsi Noortekeskustega korraldavad 2019. a. kahes vahetuses Viimsi Õpilasmaleva.
Sel aastal võtab Viimsi Õpilasmalev tööle rohkem noori kui varasematel aastatel – kuni 140 Viimsi valla noort vanuses 13–25 a. See võimalus on tänu sellele, et lisaks heakorrarühmadele pakuvad noortele tööd ka valla hallatavad asutused ja erinevad Viimsi ettevõtted. Sel aastal loodetakse jätkata koostööd ettevõtetega, kes on juba noortele tööd pakkunud ning leida ka uusi koostööpartnereid Viimsi ettevõtetest.

Õpilasmalev on sobilik neile noortele, kes soovivad saada töökogemuse ja veeta koos sõpradega sisukat vaba aega. Õpilasmalev on abiks noorte töökasvatuse arendamisel ning aitab noori tööturule sisenemisel.

Malevasse registreerumine algab 19. märtsil kell 10.00 Viimsi Vallavalitsuse veebilehe kaudu.
Viimsi Õpilasmaleva esimene vahetus toimub 13. juunist kuni 27. juunini (10 tööpäeva, 4 tundi päevas).
Teine vahetus toimub 5. augustist kuni 16. augustini (10 tööpäeva).

Peale registreerumist toimuvad noortega töövestlused ning vestlusele tuleb noorel kaasa võtta motivatsioonikiri ja ennast tutvustada. Enne malevasuve toimuvad ka kohustuslikud tööohutust ja tööõigust puudutavad koolitused. Lepingud sõlmitakse noortega peale vestlusel ja koolitusel osalemist mai lõpus – juuni alguses.

13-14 aastastel noortel on malevas võimalus teha peamiselt heakorratöid, mida korraldab ehitus- ja kommunaalosakond. Töötatakse rühmades koos kvalifitseeritud rühmajuhtidega, kelleks on Viimsi noortekeskuste noorsootöötajad. Töökogemust pakuvad noortele ka Viimsi Lasteaiad, MTÜ Viimsi Huvikeskus, Viimsi Raamatukogu, SA Rannarahva Muuseum ja Viimsi koolid.

15 aastasel ja vanematel noortel on võimalus saada töökogemus Viimsi ettevõtetes. Maleva koostööpartnerid on SPA Tours OÜ, Freenature OÜ (Põnnipesa), ABC Supermarkets AS (Delice), Viimsi Keskuses asuvad ettevõtted Selver AS, Sportland Eesti AS, Apollo kauplused OÜ, Koduekstra OÜ, My Fitness Viimsi ning Viimsi Äritares asuvad ettevõtted: OÜ Starset (Taru), Viimsi Hambakliinik OÜ, ToomDev OÜ (Modernkids), Saiakohvik OÜ (Viimsi Lyon), Velsti Trade OÜ.

Lisaks tööle pakume noortele vaba-aja üritusi, mille täpse ajakava edastame malevas osalevatele noortele. Nendel päevadel, kui on vaba-aja üritused on ka ühine lõunasöök.

Ettevõtjad, kes veel on valmis meiega koostööd tegema, võtke palun ühendust, meie koolitame noored, sõlmime lepingud ja maksame töötasud, ettevõtetelt ootame noortele töökogemuse pakkumist ja juhendamist.

Ilusat Malevasuve!

Lisainformatsioon: Kadi Bruus, haridus- ja kultuuriosakond, 6028862, kadi.bruus@viimsivv.ee