GAIDID

GAIDID

P 17.00-18.30

Koondused toimuvad Viimsi Huvikeskuses (Nelgi tee 1) käsitööklassis.

Suvelaagrid, lõkkeõhtud, telkimine, matkamine, õppimine läbi tegevuse – see on gaidlus.

Gaididega saab liituda igal ajahetkel!

Ootame liituma just 15-16-aastaseid neide!

Gaidlus arendab iga noort tervikuna ning pakub laia ampluaa tegevusi. Noor saab ise leida selle, milles ta on hea ja proovida uusi asju, mida varem teinud pole. Gaidluse missiooniks on kujundada hoolivaid ja keskkonnasõbralikke, iseseisvaid ja vastutustundlikke ühiskonnaliikmeid.

Tegevus toimub salgasüsteemis iganädalaste kokkusaamiste ehk koonduste vormis. Salgas on 6-8 liiget ning nendega teeb tegevusi gaidijuht. Koonduste tegevused toimuvad järguprogrammi põhjal, kus leidub oskusi ja teadmisi seitsmes kategoorias: gaidlus; laager; Eesti ja maailm; igapäevaoskused; tervis ja ohutus; loodus ja keskkond; pere, sõbrad ja suhtlemine.

Õppimine käib läbi tegevuse ja seda nimetatakse gaidlikuks meetodiks. Õppimine ei seostu laste jaoks kooliga, kuna lapsed saavad ise kaasa rääkida, arutada, mängida, proovida, meisterdada. Laste jaoks on gaidluse maailm oma reeglite ja traditsioonidega kui mäng, kuna tegevused on vaheldusrikkad ja toimuvad koos sõpradega. Salgas tegutsedes tekib „meie tunne“, millega on tagatud üks inimese põhivajadustest kuuluda gruppi. On suur oht, et noor saab endale palju positiivseid sõpru terveks eluks.

Lisaks iganädalastele oma salga/rühma koondustele saadakse kokku üleriiklikes laagrites neli korda aastas. Sügisel, talvel ja kevadel toimuvad nädalavahetuslaagrid koolimajades.

Suvel toimub suvelaager ja võimaluste korral osalevad vanemad gaidid teiste riikide gaidide ja skautide suvelaagrites.

Välitegevus on osa meetodist noorte kujundamisel. Laagrid, matkad, lõkkeõhtud, maastiku- ja linnamängud – tegevused väljaspool kodu ja kooli arendavad noorte iseseisvust ja loodusearmastust. Loodusega kooskõlas elamine ja tegutsemine on olnud alati osa gaidlusest. Rõhku ei panda mitte ainult looduses ellujäämisele, vaid seal edukalt elamisele. Looduses viibimisega kaasnevad kohustused ja tuleb käituda vastutustundlikult, mida noored välitegevuses õpivad ja kogevad kiiresti.

Gaidlus on rahvusvaheline noorteliikumine, kuhu kuulub 2021. aastal 10 miljonit gaidi. Gaidide rahvusvaheline katusorganisatsioon on WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts). See on maailma suurim vabatahtlik liikumine tüdrukutele ja noortele naistele.

  • Aastamaks 10 eurot. Suurematel laagritel eraldi osavõtutasu, nt nädalavahetuselaagrite osalustasu on 7€.
  • Kulusid hoitakse madalana, sest EGL juhid, kes koondusi läbi viivad ja laagreid korraldavad on vabatahtlikud.

Gaidide vanusegruppid:

õrnakesed/ tatsajad  – kuni 6-aastased
hellakesed/ hundukesed  – 7-11 aasta vanused
gaidid  – 12-15 aasta vanused (Viimsis alustas 2021. oktoobris tegutsemist gaidirühm 2008. sündinud tüdrukutele)
vanemgaidid  – 16-26 aasta vanused

Gaididega liitumiseks võtta ühendust gaidijuhi Maria Bulak’iga e-postil maria.bulak@gmail.com

Hinnainfo

Aastamaks 10 eurot. Suurematel laagritel eraldi osavõtutasu, nt nädalavahetuselaagrite osalustasu on 7€.

Gaididega liitumiseks võtta ühendust gaidijuhi Maria Bulak’iga e-postil
maria.bulak@gmail.com

Toimumiskoht

Nelgi tee 1, Viimsi

Viimati lisatud huviringid

Uudiskiri

Uudiskirjaga liitudes saad infot tulevaste ürituste ja uute huviringide kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.