Kultuuriürituse külastaja kodukord

KINNITATUD: Viimsi Haldus OÜ juhatuse liikme Ragner Paevere poolt 03.08.2023

VIIMSI HUVIKESKUSE KULTUURIÜRITUSE KÜLASTAJA KODUKORD

Viimsi Huvikeskus on Viimsi Haldus OÜ allüksus, mis tegeleb huvitegevuse ja kultuuriürituste koordineerimisega Nelgi tee 1 hoones.

 1. Üldnõuded
  • Viimsi Huvikeskuses (Nelgi tee 1, Viimsi) viibijate turvalisuse, mugavuse ja meeldivuse huvides tuleb kõikidel Külastajatel täita käesolevaid sisekorraeeskirju ja Korraldaja poolt kehtestatud ühekordseid nõudeidSisekorraeeskirjad on kohustuslikuks täitmiseks kõikidele Külastajatele.
  • Viimsi Huvikeskuses toimuvale üritustele pääseb korrektse ja terve pileti ettenäitamisel piletikontrollijale. Pilet tuleb alles hoida ürituse lõpuni. Pilet kaotab kehtivuse kui see on rikutud.
  • Valveta garderoobi puhul ei vastuta Viimsi Huvikeskus riietehoidu jäetud esemete eest.
  • Viimsi Huvikeskuses on videovalvesüsteem.
 1. Külastajal ei ole lubatud: 
  • suitsetada (sh e-sigaret) Viimsi Huvikeskuse sissepääsu ees. Laval kasutatavate eriefektide ja suitsetamise kohta on informatsioon iga ürituse kirjelduse juures Viimsi Huvikeskuse kodulehel www.huvikeskus.ee.
  • siseneda lemmikloomaga kultuuriüritusele. Lemmikloomaga viibimine Viimsi Huvikeskuses on lubatud ainult üldkasutatavatel aladel omaniku vastutusel ja järelvalve all rihmastatult või kandekotis.
  • hoonesse siseneda jalg- või tõukerataste, rulluiskude, rula või muu põrandat ja inventari kahjustavate vahenditega.Kahju tekitaja peab hoone haldajale kulud korvama vastavalt vara maksumusele või taastamise turuväärtusele.
  • kaasatoodud söökide ja jookide tarbimine, v.a siis, kui see on eelnevalt kooskõlastatud.
  • saali siseneda suurte esemete, kottide, lapsekärude või muude vahenditega, mis segavad inimeste liikumist saalis (v.a invavahendid).
  • omavoliline reklaamtegevus.
  • igasugune üritust ja kaaskülastajaid häiriv tegevus või selle soodustamine.
  • omavoliliselt siseneda personalile mõeldud ruumidesse või lavale.
 2. Külastajal palume:
  • järgida Viimsi Huvikeskuse ruumide kasutamise eeskirja ning sündmuse korraldaja seaduslikke nõudmisi koheselt.
  • hoida puhtust ja korda ning panna prügi selleks ettenähtud kohtadesse ning käituda teiste hoones viibijate suhtes arvestatavalt ja austavalt.
  • tulla kultuurisündmusele õigeaegselt. Hilinejaid saali ei lubata.
  • sündmuse ajaks vaigistada mobiiltelefon jm nutiseadmete hääled.
  • valvega garderoobi puhul anda üleriided riietehoidu. Teenus on tasuta. Hoida alles riidehoiunumber. Riidehoiu numbri kaotamise eest rakendub leppetrahv 10 eurot.
  • vastutada oma laste turvalisuse ja tegevuse eest, samuti jälgida, et lapsed ei häiriks oma tegevusega kolmandaid isikuid.
 1. Viimsi Huvikeskuse personalil on õigus: 
  • kehtestada mistahes täiendavaid ajutisi nõudeid ja piiranguid, kui need tulenevad konkreetse ürituse korralduslikest eripäradest.
  • nõuda vanusepiiranguga ürituste puhul ning soodushinnaga piletite ostjalt isikut tõendavat dokumenti.
  • mitte müüa üritusele pileteid alla vanusepiiranguga kehtestatud vanuses isikutele.
  • mitte müüa pileteid ilmsete joobetunnustega, külastajaid häiriva või avalikku korda rikkuvatele inimestele.
  • keelduda piletite müügist isikutele, kes on varasemalt rikkunud korduvalt sisekorda.
  • sisekorraeeskirju rikkunud või eiranud külastaja eemaldada ürituselt piletiraha tagastamata.
  • konfliktsituatsioonide lahendamiseks kutsuda politsei.

Uudiskiri

Uudiskirjaga liitudes saad infot tulevaste ürituste ja uute huviringide kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.