PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMITEKS ETTEVALMISTAV EESTI KEELE KURSUS

Grupid on väikesed ja täituvad kiiresti- KES EES SEE SEES!
VÄIKE GRUPP=TULEMUSLIK ÕPE!

I GRUPP: E 17.15-18.45 (alustab 09.09) GRUPP ON TÄITUNUD!

II GRUPP: E 15.30-17.00 (alustab 6.11)

Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse (Nelgi tee 1) II korruse õppeklassis. 

Koolivaheaegadel ja riigipühadel tunde ei toimu (arvestatud kuutasu sisse)!

Kursus on suunatud põhikooli lõpuklassi õpilastele. Kursusele ootame õpilasi, kes soovivad korrata põhikoolis õpitut ning saada kindlustunnet põhikooli lõpueksamiteks!

Kursus aitab korrata põhikooli emakeele eksamiks ning valmistuda gümnaasiumi sisseastumiskatseteks.

Kursusel läbitakse järgmised teemad:

  • sõnaliigid (käänd-, pöörd- ja muutumatud sõnad);
  • lauseliigid ja nende kirjavahemärgistamine;
  • kokku- ja lahkukirjutamine;
  • häälikuõigekiri (mh võõrsõnade õigekiri);
  • suur ja väike algustäht;
  • sõnavara rikastamine (sünonüümid, antonüümid, homonüümid jm);
  • veaohtlikud vormid;
  • kirjandiõpetus.

Kokkuleppel õpilastega on võimalik teha teemade loetelus muudatusi. Kursusel tehakse rohkesti harjutusi, kaasa arvatud varasematel aastatel emakeeleeksamil esinenuid.

Tunnid toimuvad üks kord nädalas, esmaspäeviti kell 17.15-18.45, korraga 90 minutit. Kursus toimub väikeses grupis (8-12 õpilast).

Kursust viib läbi pedagoogilise kõrgharidusega eesti keele ja kirjanduse õpetaja Gerli Laanela.

Kursusel osalemise tasu on 60 € kuus.

Lisainfo ja registreerumine: https://tarkoppija.ee/eesti-keel/

Hinnainfo

Kursusel osalemise tasu: 60 € kuus.

Lisainfo ja registreerumine:
https://tarkoppija.ee/eesti-keel/

Toimumiskoht

Nelgi tee 1, Viimsi

Viimati lisatud huviringid

Uudiskiri

Uudiskirjaga liitudes saad infot tulevaste ürituste ja uute huviringide kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.