Huvitegevuse korraldamine Viimsi Huvikeskuses alates 19. juunist 2020

Turvalisuse tagamiseks ja viiruse leviku tõkestamiseks on oluline järgida allolevaid juhiseid ja piirangutest kinni pidada.

*Viimsi Huvikeskuse maja on avatud vaid huviringide toimumise ajal.

*Haigena on huviringides osalemine keelatud ja haigustunnustega (köha, nohu, palavik) osalejaid on juhendajatel õigus koju saata.

*Sisetingimustes võib osaleda huviringides, koosolekutel, üritustel kuni 100 osalejat/külastajat (sh arvestades kuni 50% täituvusega), kes ei puutu omavahel kokku, ning korraldaja tagab nõuetest kinnipidamise ka üritusi teenindavatel aladel (st toitlustusala, tualetid). Piirarvude hulka arvestatakse nii korraga ürituse alal/ruumis viibivad ürituse korraldajad, personal, esinejad kui ka osalejad/pealtvaatajad.

*Kõigil osalejatel (v.a. juhendajad ja korraldajad) palume saabuda majja vahetult enne oma ringitegevuse või ürituse algust ja lahkuda majast võimalikult kiiresti pärast tegevuste lõppu, et vältida gruppide kogunemist siseruumides.

*Siseruumides tuleb liikuda hajutatult ja inimeste vahel tuleb hoida turvalist distantsi.

*Järgime hügieenireegleid: peseme ja desinfitseerime käsi.

*Juhendajatel on kohustus desinfitseerida ühiselt kasutatavaid töövahendeid peale iga kasutamist ja peale tunni toimumist desinfitseerida puutepinnad ning õhutada ruum.

*Nõuete täitmise osas lasub vastutus huviringi korraldajal.

*Viimsi Haldus OÜ juhtkonnal on õigus kontrollida juhendist kinnipidamist.

Nimetatud reeglid kuuluvad ülevaatamisele ja korrigeerimisele jooksvalt lähtuvalt terviseameti, Vabariigi Valitsuse või kohaliku omavalitsuse juhistest.