Huvitegevuse korraldamine Viimsi Huvikeskuses alates 14. detsembrist 2020

Vastavalt Vabariigi Valitsus otsusele on 14. detsembrist 3. jaanuarini (kaasa arvatud) sisetingimustes toimuv huvitegevus lubatud üksnes individuaalselt.
Piirangute eesmärk on inimeste vaheliste kontaktide vähendamine, seepärast palume rangelt hoida kinni järgnevatest reeglitest:

HAIGE OLLES PÜSI KODUS
* Kui tunnete end haigena, olete kokku puutunud haigustunnustega või välismaalt saabunud isikuga, siis ei ole huviringides osalemine lubatud. 

LUBATUD ON VAID INDIVIDUAALÕPE
* Huviringide individuaaltegevuses tuleb juhinduda 2+2 reeglist ehk koos võivad viibida viibida ja liikuda kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad.
* Kõik individuaal- ja kontakttegevuses osalejad peavad kandma maski!
Maski ei pea kandma vaid alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
* Individuaaltundides osalejatel palume saabuda majja vahetult enne oma ringitegevuse algust ja lahkuda majast võimalikult kiiresti pärast tegevuste lõppu, et vältida teistega kokku puutumist siseruumides.
* Ühekordsed kasutatud maskid viskame väljudes välisukse juures asuvasse prügikasti.

PESEME JA DEINFITSEERIME KÄSI
* Järgime hügieenireegleid - peseme ja desinfitseerime käsi.

ÕHUTAME JA DESINFITSEERIME RUUME
* Juhendajatel lasub kohustus (kus see võimalik) õhutada ruume enne igat uut ringitegevust.
* Juhendajatel on kohustus desinfitseerida ühiselt kasutatavaid töövahendeid peale iga kasutamist ja enne ruumist lahkumist desinfitseerida puutepinnad.
* Desinfitseerimisvahendid on kõigis ruumides olemas kõigile kasutamiseks. Viimsi Huvikeskuse puhastusteenindajad desinfitseerivad igal hommikul (E-R) puutepindu.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo korraldus on leitav veebilehelt kriis.ee