Ly Lumiste laulustuudio

T 9.30-10.15   1-2 aastased lapsed
T 10.30-11.15   2-3 aastased lapsed
T 11.30-12.15   5-12 kuused lapsed
N 17.00-17.45   3-6 aastased lapsed (kohad täis)
E 18.00-18.45   3-6 aastased lapsed (alates oktoobrist)

Individuaaltundide ajad kokkuleppel õpetajaga.

Rühmatunnid toimuvad alates 6. septembrist suures saalis ja individuaaltunnid lauluklassis.

Muusikatunnis keskendume beebi heaolule. Tähtis on rahulik tempo ja mõnus keskkond. Igas tunnis tervitame teineteist, laulame koos lihtsamaid laule, kuulame ning mängime erinevaid rütmipille ja oma osa on ka liikumisel muusika rütmis. Tunni pikkus on 45 minutit, millest 15 minutit on sisseelamise- ja mänguaeg ning 30 minutit muusikaline tegevus.

Juhendaja Ly Lumiste on töötanud pikalt lasteaia muusikaõpetajana Viimsis. Hetkel töötab ta Pirita eralasteaias Naba, Viimsi MLA Uus-Pärtle majas ning uuest õppeaastast ka Pirita Padriku lasteaias. Lisaks juhendab muusikaringe omanimelises muusikastuudios.

Tundi registreerimine ja lisainfo:
e-mail: lylaulustuudio@gmail.com